Internet Archive BookReader

O vlivu palatálních hlásek na pedcházející samohlásky ve panltin